Pravidlá súťaže "vyhraj 3D vizualizáciu zadarmo"

Naši dizajnéri pri tvorbe návrhu kúpeľne myslia v prvom rade na realizáciu a úžitok. Teraz si svoju novú kúpeľňu už nemusíte predstavovať. Uvidíte ju v plnej kráse pred tým, než majstri položia prvú obkladačku.

Pravidlá súťaže "vyhraj 3D vizualizáciu zadarmo"

Pripravíme dispozičné riešenie, navrhneme výber a kombináciu obkladov a dlažieb, kúpeľňový nábytok, sanitu či doplnky priamo vám na mieru. Vizualizáciu teraz môžete získať zadarmo, stačí sa zapojiť do Facebookovej a Instagramovej súťaže. Stačí odpovedať na jednoduchú otázku. Ktorá zo zverejnených fotiek je 3D návrh a ktorá je realizácia? Návrhy a fotky sú na nerozoznanie. Viac fotiek si môžete pozrieť nižšie.

vizualizacia-realizacia-sutaz-2.jpg (755×480)

Pravidlá súťaže

1. Názov súťaže

Súťaž “Vyhraj 3D vizualizáciu zadarmo“ (ďalej len „Súťaž“)

 

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Róbert Mačák AQUATERM s.r.o. so sídlom Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 20328/P, IČO: 44204451, DIČ: 2022636198. (ďalej len „Organizátor“)

 

3. Termín a podmienky súťaže

Súťaž sa bude konať od jej zverejnenia na Facebookovej stránke AQUATERM 02.02.2023. Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky. Do súťaže bude zaradený každý účastník, ktorý splní nasledujúce podmienky:

·         v termíne súťaže pridá do komentára pod príspevok na Facebooku odpoveď na súťažnú otázku

Správne odpovie na súťažnú otázku “Ktorá z fotiek je realizácia a ktorá je návrh?”.

 

4. Účastník súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť osoba staršia ako 18 rokov, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá v termíne konania súťaže splní podmienky súťaže (ďalej len „Účastník“).

Do súťaže nebudú zaradení účastníci, ktorí nespĺňajú podmienky účasti.

Účastník sa môže súťaže zúčastniť iba prostredníctvom jedného súťažného komentára pod súťažným príspevkom.

 

5. Priebeh a vyhodnotenie

Súťaž bude prebiehať 7 kalendárnych dní od 02.02.23 do 09.02.23. Ukončenie súťaže bude vyhlásené 09.02. formou administrátorského komentára pod súťažným príspevkom. Súťažné komentáre, ktoré sa budú nachádzať pod administrátorským komentárom, už nebudú zaradené do žrebovania.  

V štvrtok 09.02. prebehne žrebovanie spomedzi súťažných komentárov, kde sa vyžrebuje jeden účastník spĺňajúci všetky podmienky súťaže, ktorý získa výhru (ďalej len “Výherca”).

 

6. Výhra

 Výhrou v súťaži je komplatný 3D návrh kúpeľne v hodnote 50€. 

 

7. Zverejnenie a odovzdanie výhry 

Výhercu zverejní Organizátor súťaže prostredníctvom sociálnych sietí - Facebook, Instagram. Prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom a v Facebook, Instagram stories s označením výherného profilu.

Ak výherca nebude reagovať na oznámenie o tom, že sa stal výhercom súťaže, do 5 pracovných dní odo dňa vyhlásenia Organizátorom, prestáva byť výhercom a Organizátor vyžrebuje nového výhercu.

Odovzdanie výhier zaisťuje Organizátor. Výherca si môže výhru prevziať osobne v ktoromkoľvek kúpeľňovom štúdiu Aquaterm, alebo mu ju Organizátor zašle na vybranú poštovú adresu.

V prípade, že výherca neprevezme výhru do 10 dní odo dňa, keď bol k jej prevzatiu vyzvaný, prestáva byť výhercom a výhra prepadá v prospech Organizátora súťaže.

 

8. Ďalšie ustanovenia súťaže

 Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Meta. SpoločnosťMeta žiadnym spôsobom nezodpovedá za Priebeh a Podmienky súťaže a nemá žiadne záväzky voči účastníkom Súťaže.

 

Zapojením sa do Súťaže každý Účastník súhlasí s použitím jeho profilu a s facebookovým menom Účastníka na marketingové účely. Zároveň Účastník súťaže súhlasí s poskytnutím svojich osobných údajov Organizátorovi v rozsahu meno, priezvisko, adresa a kontakt za účelom prevzatia výhry. 

 

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť poštových služieb a neručí za stratu, poškodenie alebo nedoručenie výhier zaslaných prostredníctvom pošty či iným spôsobom, rovnako ako nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté výhercom v súvislosti s užívaním výhry.

 

Účasť v súťaži ani výhry nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Všetky neprevzaté výhry prepadajú prospech Organizátora. 

Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťaži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

 

Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Organizátor si vyhradzuje právo akokoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť Pravidlá súťaže, prípadne Súťaž prerušiť alebo odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom akúkoľvek zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie Súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke www.aquaterm.sk

Nový komentár

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov. Tento blog je súkromný priestor, kde vám tvorcovia umožňujú odoslať komentár k článku. Váš komentár však nemusí byť zaručene uverejnený.
Táto stránka je chránená technológiou reCAPTCHA.
Platia pravidlá ochrany súkromia a zmluvné podmienky spoločnosti Google.

ONLINE KÚPEĽNE

Čo ste vybavili v kúpeľňovom štúdiu,
teraz vybavíte aj online.

zobraziť viac